sâmbătă, 22 martie 2014

Subiecte - CONCURSUL REGIONAL „UN SINGUR PĂMÂNT” ediţia a VI-aCONCURS  REGIONAL                 ETAPA  JUDEŢEANĂ                      Numele şi prenumele elevului „UN SINGUR PĂMÂNT”                       CLASA  a V-a                          _________________________                                                                       
Ediţia a VI-a                                                                                                             Şcoala de provenienţă a elevului
22 MARTIE 2014                                                                                              _________________________            
             * Timp de lucru: 90 minute                                                            
                                                                   Punctaj obţinut: _________________________

I. Încercuiţi, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1. Dacă atmosfera ar lipsi, Pămânul ar fi un astru
   a) cu plante uriaşe;               b) lipsit de viaţă;                  c) numai cu apă;                  d) numai cu aer.
2. Atmosfera este învelişul gazos care înconjoară Pământul la exterior şi are o formă:
   a) rotundă;                           b) ovală;                                c) sferică;                            d) elipsă.
3. În zona temperată, limita zăpezilor permanente începe de la altitudinea de:
   a) 1000 m;                           b) 5000 m;                            c) 3000 m;                           d) 500 m.
4. Cel mai adânc lac tectonic din lume este:
   a) Lacul Victoria;                b) Lacul Michigan;               c) Lacul  Roşu;                   d) Lacul Baikal.
5. Izvorul, cursul de apă, gura de vărsare sunt părţile componente ale:
   a) unui lac;                          b) unui izbuc;                 c) unei ape curgătoare;              d) unei limbii glaciare.
6. În zona ecuatorială, între 50 latitudine nordică şi sudică, este o zonă de presiune numită:
   a) maxima ecuatorială;                                                                                                 b) minimă ecuatorială;
   c) calmele ecuatoriale;                                                                                                 c)  presiune normală.
7. Noaptea, suprafaţa terestră cedează căldura, iar aerul de deasupra sa atinge cea mai scăzută temperatură:
    a) înainte de răsăritul Soarelui;                                                                     b) imediat după apusul Soarelui;
    c) la miezul nopţii;                                                                                        d) în jurul orei trei.
8. Sunt vânturi permanente:
    a)  musonii;                 b) brizele marine;                     c)  alizeele;                          d)  vânturile numite foehn.
9.  Trecerea apei din stare gazoasă (vapori de apă) în stare lichidă se numeşte:
     a)  topire;                          b) îngheţ;                                 c) evaporare;                              d)  condensare.
10.  Oceanul aflat între Africa, Asia, Australia şi Antarctida este:
       a)  Pacific;            b) Atlantic;                              c) Arctic;                                   d) Indian.
11. Gheţarii continentali se găsesc în:
      a) Groenlanda şi Australia;                                                                       b) Antarctica şi America de Sud;
      c) Groenlanda şi Antarctica;                                                                     d) America de Nord şi Africa.
12. Pe măsură ce creşte înălţimea, densitatea aerului
      a) scade;                           b) creşte;                              c) rămâne aceeaşi;               d) devine egală cu zero.
13. Salinitatea media a Oceanului Planetar are valoarea de:
      a) 35‰;                            b) 15‰;                                c) 40‰;                                       d) 20‰.   
14. În regiunile tropicale, salinitatea apelor oceanice este mai:
      a) mică;                            b) mare;                                 c) constantă;                               d) variabilă.
15. Este o mare intracontinentală:
      a) Marea Roşie;               b) Marea Baltică;                  c) Marea Neagră;                       d) Marea Nordului.
16. Zona climei temperate cuprinde ţinuturile situate între:
a) 30º şi 60º latitudine nordică şi sudică;                                             b) 0º şi 30º latitudine nordică şi sudică;
c) 60º şi 90º latitudine nordică şi sudică;                                             d) 70º şi 90º latitudine nordică şi sudică.
17. În mările polare, salinitatea apelor oceanice este mai:
      a) mică;                            b) mare;                                 c) constantă;                               d) variabilă.
18. În deşertul Kalahari este climă:
      a) ecuatorială;                  b) tropicală umedă;               c) tropicală uscată;                    d) subtropicală.
19.  Aurorele polare se produc în stratul atmosferic numit:
a)      exosferă;                     b) ionosferă;                            c) stratosferă;                              d) troposferă
20. La solstiţiul de iarnă razele soarelui cad perpendicular pe:
      a) Cercul Polar de Nord;          b) Ecuator;             c) Tropicul Capricornului;         d) Tropicul Racului.
                       20 x 3 puncte = 60 puncte


CONCURS  REGIONAL                 ETAPA  JUDEŢEANĂ                      Numele şi prenumele elevului „UN SINGUR PĂMÂNT”                       CLASA  a VI-a                       _________________________                                                                       
Ediţia a VI-a                                                                                                             Şcoala de provenienţă a elevului
22 MARTIE 2014                                                                                              _________________________            
             * Timp de lucru: 90 minute                                                            
                                                                   Punctaj obţinut: _________________________

I. Încercuiţi, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1. Câmpia Europei de Est, care se extinde mult spre M-ţii Ural, a fost intens modelată de gheţari în:
a) cuatrenar;                         b) paleozoic;                           c) meozoic;                           d) triasic.               
2. Câmpia Padului, Câmpia Panonică, Câmpia Dunării, după modul de formare sunt:
a) câmpii litorale;                 b) câmpii de eroziune;            c) câmpii aluvionare;           d) câmpii glaciare.  
3. Aparţin ca mod de formare Europei vechi unităţile de relief denumite:
    a) Munţii Apenini şi Masivul Central Francez;                   b) Munţii Carpaţi şi Munţii Alpi;
    c) Munţii Vosgi şi Munţii Pirinei;                                       d) Munţii Ural şi Munţii Scandinaviei.
4. Europa este situată latitudinal in emisfera:
      a) nordică;                           b) vestică;                                c) sudică;                                d) estică.
5. Se varsă în Marea Caspică fluviul:
     a) Don;                                 b) Volga;                                   c) Nipru;                               d) Dvina.
6. Climatul polar şi subpolar se manifestă în:
a) Peninsula Iberică;                                                                                    b) Centrul Europei;                  
   c) Insulele din Oceanul Arctic;                                                                   d) Insulele din Marea Mediterană.
7. Ordinea corectă, în sensul de curgere al apei, pentru capitalele străbătute de Dunăre, este:
     a) Bratislava, Viena, Budapesta, Belgrad;                             c) Viena, Budapesta, Bratislava, Belgrad;
  b) Viena, Budapesta, Belgrad, Bratislava;                             d) Viena, Bratislava, Budapesta, Belgrad.
8. Ţărmuri cu delte s-au format la vărsarea fluviilor:
 a) Pad, Sena, Tamisa;                                                                                                  b) Pad, Volga, Dunăre;                    
 c) Loir, Ebro, Rin;                                                                                                       d) Tamisa, Sena, Loir.
9. Munţii Ural s-au format în timpul orogenezei:
    a) caledoniene;                    b) alpine;                                     c) hercinice;                         d) baikaliene.
10. Curentul Atlanticului de Nord afectează climatul din zona Peninsulei:
     a) Iberică;                             b) Italică;                                   c) Yutlanda;                         d) Scandinavia.
11. Munții Scandinaviei, Munții Pirinei, Munții Alpi sunt ordonați astfel după:
      a) altitudinea lor crescătoare;                                                 b) vechime, de la cei mai vechi la cei mai noi;
      c) altitudinea lor descrescătoare;                                           d) vechime, de la cei mai noi la cei mai vechi.
12. Nu se află ghețari actuali in:
      a) Munții Alpi;                      b) M-ții Scandinaviei;   c) Munții Carpați;                d) Munții Caucaz.
13. Fluviile care se varsă în Oceanul Atlantic sunt:
 a) Pad şi Sena;                    b) Volga şi Dunăre;                 c) Ebro şi Rin;                   d) Duero şi Tajo.
14. Punctul extrem vestic al continentului Europa este reprezentat de:
a) Capul Nord;                   b) Capul Roca;               c) Munţii Ural;                 d) Capul Punta Maroqui.
15. Vulcanul Hekla este situat în insula:
a) Sardinia;             b) Islanda;                                  c) Creta;                               d) Sicilia.
16. Munţii Pirinei, Munţii Alpi, Munţii Carpaţi sunt unităţi montane  ordonate de la:
a) est la vest;                        b) nord la sud;                            c) vest la est;                        d) sud la nord.
17. În Irlanda se manifestă un climat:
      a) temperat-oceanic;                      b) temperat-continental;           c) subtropical;                 d) subpolar.
18. În jumătatea sudică a Europei se află viguroase lanţuri muntoase tinere cum ar fi:
 a) Munţii Caucaz şi Munţii Pindului;                                  b) Munţii Urali şi Munţii Pontici;
 c) MunţiiScandinaviei şi MunţiiHartz;                                d) Munţii Alpi şi Munţii Măcin.
19. Lacurile Como, Garda si Magiore sunt de origine:
a) vechi golfuri marine;                    b) limanuri maritime;                       c) glaciară;                         d) tectonică.
 


CONCURS  REGIONAL                 ETAPA  JUDEŢEANĂ                      Numele şi prenumele elevului „UN SINGUR PĂMÂNT”                       CLASA  a VII-a                       _________________________                                                                       
Ediţia a VI-a                                                                                                             Şcoala de provenienţă a elevului
22 MARTIE 2014                                                                                              _________________________            
             * Timp de lucru: 90 minute                                                            
                                                                   Punctaj obţinut: _________________________


I. Încercuiţi, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1. Din limita Asiei față de Europa, face parte;
    a) Marea Roșie;                    b) Str. Dardanele;                   c) Str. Bering;                             d) Canalul Suez.
2. Între Marea Bering și Marea Ohotsk se găsește Peninsula:
    a) Coreea;                            b) Indochina;                          c) Kamceatka;               d) Malacca.
3. Între Munții Ural și fluvial Enisei se află unitatea de relief numită:
    a) Câmpia Turanului;                                                                                   b) Podișul Siberiei Centrale; 
    c) Câmpia Siberiei de Vest;                                                                                d) Podișul Arabiei.
4. Sunt munți tineri, formați în orogeneza alpină:
    a) Munții Kunlun;                  b) Munții Saian;                         c) Munții Ural;                     d) Munții Altai.
5. Cel mai întins golf al Asiei este:
    a) Aden;                             b) Bengal;                                c) Oman;                              d) Persic.
6. În Asia se află insula cu cei mai mulţi vulcani activi, numită:
    a) Bornei;                           b) Hainan;                               c) Jawa;                                d) Sri Lanka.
7. Pe marginea de sud – est a continentului Africa se află câmpia:
    a) Guineii;                          b) Mozambic;                         c) Senegal;                            d) Somaliei.
8. Pe crestele Munților Himalaya se întâlneşte relieful:
    a) deșertic;                         b) glaciar;                                c) litoral;                              d) vulcanic.
9. În Asia se află ,,polul ploilor” localizat în :
     a) NE-Arabiei;                  b) NV-Arabiei;                        c) NV-Indiei;                       d) NE-Indiei
10. Munţii Atlas au aceiaşi geneză şi pot fi comparaţi cu Munţii:
      a) Kilimandjaro;                 b) Ural;                                     c) Stanovoi;                             d) Himalaya.
11. Cel mai lung fluviu din Asia (5 530 km) este:
      a) Enisei;                           b) Huang He;                             c) Gange;                     d) Chang Jiang (Yangtze).
12. Shatt al Arab reprezintă cursul reunit a două râuri/fluvii, la vărsarea lor în:
      a) Marea Roşie;                  b) Golful Oman;                        c) Golful Persic;                       d) Golful Bengal.
13. O activitate vulcanică intensă (vulcanul Kliucev) se înregistrează în Peninsula:
      a) India;                              b) Indochina                             c) Kamceatka;                         d) Coreea.
14. Stratul de loess  cu grosime apreciabilă (de aproximativ 500 m) se întâlneşte pe teritoriul:    
      a) Arabiei Saudite;  b) Indiei;                                   c) Chinei;                                 d) asiatic al Rusiei.
15. Singura mare în care nu se varsă nici un râu permanent, având cea mai mare salinitate de pe Glob, este:
      a) Marea Roşie;                  b) Marea Arabiei;                     c) Marea Galbenă;                   d) Marea Neagră.
16. Cel mai mare rezervor de apă dulce este:
a) Lacul Aral;                   b) Lacul Baikal;                     c) Marea Caspică;                 d) Marea Moartă
17. Lacul Tanganyica, situat în Africa, este de origine:
      a) glaciar;                           b) tectonic;                               c) vulcanic;                              d) de acumulare.
18. Munţii Altai sunt localizaţi, în Asia, în partea:
      a) centrală;             b) nordică;                                c) estică;                                  d) vestică.
19. Dintre următoarele deşerturi este traversat de Tropicul Capricornului, deşertul:
      a) Sahara                            b) Gobi                                    c) Kalahari                              d) Arabiei
20. Clima specifică insulelor Ryukyu, situate în sudul arhipelagului Japoniei, este:
      a) ecuatorială;                     b) tropical-umedă;                    c) temperat-oceanică;              d) subecuatorială.
                     
 20 x 3 puncte = 60 puncte


CONCURS  REGIONAL                 ETAPA  JUDEŢEANĂ                      Numele şi prenumele elevului „UN SINGUR PĂMÂNT”                       CLASA  a VIII-a                       ________________________                                                                       
Ediţia a VI-a                                                                                                             Şcoala de provenienţă a elevului
22 MARTIE 2014                                                                                              _________________________            
             * Timp de lucru: 90 minute                                                            
                                                                   Punctaj obţinut: _________________________

I. Încercuiţi, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1. Dintre afluenţii râului Olt este amenajat pentru producerea hidroenergiei cel numit:
    a) Cibin;                              b) Lotru;                                  c) Topolog;                             d) Olteţ.          
2.  Defileul Dunării s-a format în sudul munţilor:
      a) Semenic şi Locvei;                                                                                               b) Aninei şi Semenicului;
      c) Almajului şi Locvei;                                                                                 d) Almajului şi Aninei.
3. Nu fac parte din grupa Munţilor Făgăraş:
     a) Munţii Căpăţânii;          b) Munţii Iezer;                      c) Munţii Cozia;                    d) Munţii Ghiţu.
4. Ordinea corectă, de la vest la est a munţilor de pe latura sudică a Grupei Făgăraş este:
    a) Cozia, Ghiţu, Frunţi, Iezer;                                                                           b) Iezer, Ghiţu, Frunţi, Cozia;
    c) Cozia, Frunţi, Ghiţu, Iezer;                                                                             d) Iezer, Cozia, Ghiţu, Frunţi.
5. Meziad şi Scărişoara reprezintă în Carpaţii Occidentali forme ale reliefului dezvoltat pe:
    a) calcare;                           b) conglomerate;                    c) roci vulcanice;                  d) şisturi cristaline.
6. Influenţe de ariditate pătrund în Câmpia:
    a) Bărăganului;                    b) Timişului;                            c) Transilvaniei;                      d)  Someşului.
7. În Masivul Dobrogei de Nord predomină rocile numite:
    a) granite;                            b) loess;                                 c) şisturi verzi;                      d) andesite.
8. Someşul Mare se uneşte cu Someşul Mic la:
    a) Blaj;                                 b) Cluj-Napoca;                       c) Dej;                                   d) Zalău.
9. Cel mai mare lac (ca suprafaţă) este:
    a) Bucura;                            b) Sf. Ana;                              c) Razim;                               d) Zănoaga.
10. Prin canalul Dunăre-Main-Rin se face legătura între mările:
     a) Mediterană şi Neagră;                                                                                         b) Baltică şi Neagră;  
     c) Nordului şi Neagră;                                                                                             d) Mânecii şi Nordului.
11. Lacul de acumulare Vidraru se află pe râul:
      a) Argeş;                            b) Bistriţa;                               c) Lotru;                                  d) Olt.
12. Domurile gazeifere sunt specifice unităţii de relief numită:
      a) Depresiunea Colinară a Transilvaniei;                                                            b) Podişul Mehedinţi;
      c) Podişul Moldovei;                                                                                           d) Subcarpaţii Curburii.
13. Cele mai mari temperaturi medii anuale (peste 11°C) se înregistrează în unitatea de relief numită:
      a) Câmpia Transilvaniei;                                                                                        b) Delta Dunării;
      c) Podişul Târnavelor;                                                                                           d) Subcarpaţii Moldovei.
14. În Podişul Sucevei se resimt influenţe climatice:
      a) continentale;                  b) oceanice;                        c) scandinavo-baltice;               d) submediteraneene.
15. Dealurile de Vest pătrund în interiorul Carpaților Occidentali sub forma unor:
      a) depresiuni intracolinare;                                                                                 b) ”depresiuni” golf;                            
      c) depresiuni submontane;                                                                                  d) depresiuni intramontane.
16. Câmpia Română este acoperită pe mari întinderi cu o rocă galbuie și prafoasă numită:
      a) argila;                           b) calcar;                               c) loess;                                   d) gresie.
17. Formele de relief în care se află situate lacurile glaciare se numesc:
      a) crovuri;                        b) cratere;                              c) circuri;                                 d) grinduri. 
 18. Cea mai nouă unitate de relief a țării este considerată:
       a) Câmpiai Bărăganului;                                                                                  b) Câmpia Siretului Inferior;
       c) Delta Dunarii;                                                                                              d) Lunca Dunarii.   
19. Carpații Meridionali sunt alcătuiți, pe cea mai mare întindere,  din rocile numite:
       a) calcare;                       b) conglomerate;                  c) gresii;                                  d) șisturi cristaline.

 
20. Cei mai înalți munți vulcanici din țara noastră sunt :
      a) Călimani;                     b) Gurghiu;                           c) Harghita;                             d) Oaș.

20 x 3 puncte = 60 puncte

II.  Se dau următorii termeni: Almăjului, Caraş-Ezeriş,  Lăpuș, Loviştei, Neamţului, Petroşani, Policiori, Rădăuţi, Pucioasa, Nalbant, Întorsura Buzăului, Tazlău-Caşin, Vrancei.
§ Selectaţi din lista de mai sus acele denumiri care se referă la:
a)Depresiuni din Carpaţi ___________________________________________________________
b)      Depresiuni din Subcarpaţi ________________________________________________________
                                               
a) 5 puncte; b) 5 puncte

III. În coloana A sunt  notate denumiri de lacuri, iar în coloana B sunt  notate tipuri de lacuri după modul de formare (geneză). Stabiliţi perechile corespunzătoare prin înscrierea literei din coloana B în dreptul numerelor din coloana A.
                                          A                                                                                B
                                         ... 1. L. Roşu                                                          a) lac de tip lagună
                                 ... 2. L. Snagov                                                      b) lac de baraj natural
                                 ... 3. L. Zăton                                                        c) lac de baraj artificial
                                 ... 4. L. Taşaul                                                       d) lac de tip liman fluvial
                                 ... 5. L. Zmeica                                                      e) lac de tip liman maritim
                                                                                                                f) lac carstic                                                                

5 x 2 puncte = 10 puncte
IV. Citeşte cu atenţie afirmaţiile următoare.
În cazul în care apreciezi că afirmaţia este adevărată încercuieşte litera A, dacă apreciezi că  afirmaţia este falsă încercuieşte litera F:

1. În România temperatura medie anuală crește de la nordul la sudul țării...................................                                                                                       
A / F
2. Pe fundul Mării Negre viaţa lipseşte datorită acumulării unei cantităţi mari de gaze otrăvitoare..................................................................................................................................
A / F
3. În Carpaţii Meridionali, datorită masivității accentuate, există o mulțime de lacuri carstice și vulcanice .................................................................................................................................... 
A / F
4. Cele mai importante râuri din grupa hidrografică de sud-est  se varsă în lacuriele de pe țărmurile Mării Negre ................................................................................................................. 
A / F
5. Delta Dunării continuă să se formeze datorită retragerii apelor Mării Negre ...........................     
A / F

5 x 2 puncte = 10 puncte
Oficiu: 10 puncte
Total: 100 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu