miercuri, 15 mai 2013

Sesiunea de comunicari StiintificeSESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ALE ELEVILOR DIN CLASELE LICEALE
GEOGRAFIE
Relatii: prof Stela Niculai: telefon 0727365358; e-mail: stela.niculai@gmail.com
Activitatea se va desfasura la Colegiul Economic Gheorghe Chitu ora 10 - Miercuri 22. 04.2013

Nr. lucrării
Titlul comunicării
A. CONŢINUTUL COMUNICĂRII ŞTIINŢIFICE (50p)
Punctaj A
1. Rigoarea ştiinţifică a conţinutului
(15p)
2. Demersul
cercetării
(5p)
3. Reprezentarea grafică şi cartografică
(15p)
4. Interpretarea
informaţiilor
(15p)
a. Motivarea alegerii temei
b. Fundamentarea ştiinţifică a conţinutului
c. Succesiunea logică a părţilor comunicării şi distribuţia echilibrată a acestora
d. Aspecte din orizontul local
e. Modul de redactare
a. Metodele de cercetare
b. Creativitate
a. Relevanţa ştiinţifică
b. Titlul, legenda, scara, chenarul, sursa conţinutului
c. Estetica, sugestivitate, expresivitate, originalitate
a. Analiza corectă şi completă a informaţiilor
b. Originalitatea exprimării şi conţinutului comunicării
c. Integrarea şi interpretarea imaginilor şi a
reprezentărilor grafice şi cartografice

B . PREZENTAREA LUCRĂRII (50 p)
Punctaj B
1. Motivarea alegerii temei de cercetare (argumentare)
2. Scopul comunicării
3. Finalitaţile comunicării
4. Fundamentarea bibliografică
5. Structura conţinuturior
6. Limbajul şi coerenţa exprimării
7. Grefarea afirmaţiilor pe tehnici şi metode de cercetare
8. Logica internă a conţinuturilor
9. Capacitatea de sinteză
10. Integrarea imaginilor, modelelor grafice şi cartografice în actul expunerii
11. Citirea şi interpretarea imaginilor şi reprezentărilor grafice şi cartografice
12. Încadrarea în timpul alocat prezentării
13.Evidenţierea contribuţiei personale


4. Lucrarea, împreună cu anexele, nu trebuie să depăşească 20 pagini, format A4, font Times New Roman 12, scris la un rând; lucrările care depășesc 20 de pagini vor fi penalizate (cu 1 punct pentru 2 pagini). Aceasta va fi depusă la secretariatul comisiei naționale de evaluare, în preziua concursului. Tot atunci va fi încărcată și prezentarea în format electronic.
5. Tema lucrării trebuie să fie originală și să nu fi fost prezentată și în anii anteriori.

a) etapa judeţeană/ municipiul Bucureşti, în luna mai a fiecărui an şcolar, etapă în care participarea este deschisă oricărui elev de liceu (clasele IX-XII). La sfârşitul acestei etape, în fiecare judeţ va fi selecţionată prima lucrare de la fiecare secţiune (cea care a obţinut cel mai mare punctaj). Aceste trei lucrări din fiecare judeţ vor concura la etapa naţională. Organizatorii primesc câte un loc în plus ca bonus, la fiecare secţiune. Municipiul Bucureşti primeşte 9 locuri, câte 3 locuri pentru fiecare secţiune.
b) etapa naţională, în vacanţa de vară (luna iulie, după examenul de bacalaureat).
7. Lucrările vor fi realizate şi prezentate de elevi numai individual, În cadrul secţiunii, elevul prezintă, oral, în faţa comisiei, cele mai importante aspecte ale lucrării propuse, timp de 10 – 15 minute. Prezentarea se poate face cu ajutorul calculatorului, utilizându-se şi suportul audio-video pregătit în acest scop. După prezentarea comunicării, participantul poate primi întrebări din partea membrilor comisiei pentru clarificarea sau completarea anumitor aspecte ale temei, care au rămas neclare sau au fost


Un comentariu: