marți, 19 martie 2013

CONCURS TERRA 2013


1 .Clasa a V-a
Etapa judeţeană/municipiul Bucureşti (23 martie 2013):
Pământul ca planetă: Pământul – corp cosmic; Reprezentarea suprafeţei Pământului; Harta geografică; Reprezentarea orizontului local; Globul geografic şi planiglobul.
Relieful Pământului: Relieful – caracteristici generale; Forme majore ale reliefului terestru; Relieful major al continentelor; Bazine oceanice şi continente; Ţărmurile: golfuri, insule şi peninsule.
Atmosfera – caracteristici generale : Temperatura aerului şi precipitaţiile; Vremea şi clima orizontului local şi apropiat; Presiunea aerului şi vânturile; Zonele climatice ale globului ; Fenomene climatice deosebite.
Hidrosfera : caracteristici generale; Oceanele şi mările.

Etapa naţională (27 aprilie 2013):
Pământul ca planetă: Pământul – corp cosmic; Reprezentarea suprafeţei Pământului; Harta geografică; Reprezentarea orizontului local; Globul geografic şi planiglobul
Relieful Pământului: Relieful – caracteristici generale; Forme majore ale reliefului terestru; Relieful major al continentelor; Relieful orizontului local ; Bazine oceanice şi continente; Ţărmurile: golfuri, insule şi peninsule;
Atmosfera – caracteristici generale : Temperatura aerului şi precipitaţiile; Vremea şi clima orizontului local şi apropiat; Presiunea aerului şi vânturile; Zonele climatice ale globului ; Fenomene climatice deosebite. Hidrosfera : caracteristici generale; Oceanele şi mările; Bazinul Mării Mediterane ; Râuri şi lacuri; Gheţarii;
2. CLASA a VI-a: Geografia Europei


Etapa judeţeană/municipiul Bucureşti(23 martie 2013):
Europa – caracterizare generală: Poziţia geografică, limitele, ţărmurile, întinderea; Relief – caracteristici generale, unităţi majore; Climă ; Ape;Vegetaţie, faună, soluri ; Populaţia ; Aşezări umane.
Harta politică; Resurse naturale ;Activităţi economice (agricultură, industrie, transporturi, turism)
Europa – regiuni şi ţări (caracteristici generale): Diferenţieri geografice regionale. UE - Diferenţieri naturale şi socio-economice
Europa centrală: specificul geografic şi statele: Germania, Ungaria, România, Republica Moldova
alte state: Austria, Elveţia, Polonia, Cehia, SlovaciaEtapa pe şcoală/ locală (luna februarie 2013)
Etapa naţională (27 aprilie 2013):
Europa – caracterizare generală: Poziţia geografică, limitele, ţărmurile, întinderea; Relief – caracteristici generale, unităţi majore; Climă ; Ape;Vegetaţie, faună, soluri ; Populaţia ; Aşezări umane.
Harta politică; Resurse naturale ;Activităţi economice (agricultură, industrie, transporturi, turism)
Europa – regiuni şi ţări (caracteristici generale): Diferenţieri geografice regionale. UE - Diferenţieri naturale şi socio - economice
Europa centrală: specificul geografic şi statele: Germania, Ungaria, România, Republica Moldova;
alte state: Austria, Elveţia, Polonia, Cehia, Slovacia
Europa de sud (mediteraneană): specificul geografic şi statele: Italia, Spania, Portugalia, Grecia;
alte state: Bulgaria, Serbia, Albania, Macedonia, Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Croaţia, Slovenia
3. CLASA a VII-a: Geografia continentelor extraeuropene
Etapa judeţeană/municipiul Bucureşti(23 martie 2013)
ASIA - Caracteristici generale: Poziţia geografică, limitele, întinderea; Relief ; Climă; Ape ;
Vegetaţie, faună, soluri; Populaţie şi aşezări umane; Harta politică; Resursele naturale şi economice; Ţărmuri, insule şi peninsule, golfuri;Unităţi majore de relief;
Zone şi tipuri de climă ; Lacuri şi mări;Zone biogeografice;
Aşezări rurale şi urbane;Tipuri de state; Resursele energetice.
Regiuni şi ţări
Asia de Vest şi Sud-Vest (Orientul Apropiat şi
Mijlociu): elemente specifice
 statele: Israel, Turcia.
 alte state: Arabia Saudită, Iran
Asia de Sud – caracteristici
 India
Asia de Est şi de Sud-Est – caracteristici generale
 China, Japonia
 Indonezia
AFRICA- Caracteristici generale: Poziţie geografică, limite şi întindere;Caracteristici fizico-geografice (relief, climă, ape, vegetaţie, faună); Populaţie. Aşezări umane;Resurse naturale. Economia; Harta politică; Ţărmuri, insule, peninsule, golfuri;Diferenţieri fizico - geografice; Deosebiri teritoriale demografice şi economice;Republica Africa de Sud şi Egipt.
Etapa naţională (27 aprilie 2013):
ASIA - Caracteristici generale: Poziţia geografică, limitele, întinderea; Relief;Climă;Ape ;
Vegetaţie, faună, soluri; Populaţie şi aşezări umane; Harta politică; Resursele naturale şi economice; Ţărmuri, insule şi peninsule, golfuri;Unităţi majore de relief;Zone şi tipuri de climă ; Lacuri şi mări;Zone biogeografice;
Aşezări rurale şi urbane;Tipuri de state; Resursele energetice.
Regiuni şi ţări
Asia de Vest şi Sud-Vest (Orientul Apropiat şi
Mijlociu): elemente specifice
 statele: Israel, Turcia.
 alte state: Arabia Saudită, Iran
Asia de Sud – caracteristici
 India
Asia de Est şi de Sud-Est – caracteristici generale
 China, Japonia
 Indonezia
AFRICA - Caracteristici generale: Poziţie geografică, limite şi întindere;Caracteristici fizico-geografice (relief, climă, ape, vegetaţie, faună);Populaţie. Aşezări umane;Resurse naturale. Economia; Harta politică; Ţărmuri, insule, peninsule, golfuri;Diferenţieri fizico - geografice;Deosebiri teritoriale demografice şi economice;Republica Africa de Sud şi Egipt.
AMERICA: Poziţie geografică, limite şi întindere; Ţărmuri, insule, peninsule, golfuri;Caracteristici fizico-geografice (relief, climă, ape, vegetaţie, faună);Populaţie şi aşezările umane; Harta politică; Resurse naturale. Economia. Deosebiri demografice şi economice teritoriale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu