vineri, 8 noiembrie 2013

CONCURSUL JUDEŢEAN DE DESCRIERI GEOGRAFICE PENTRU ELEVII DIN CLASELE I-VIII - ,,ALEXANDRU ROŞU’’


CONCURSUL JUDEŢEAN DE DESCRIERI GEOGRAFICE PENTRU ELEVII DIN CLASELE I-VIII  - ,,ALEXANDRU ROŞU’’
1. Prevederi generale cu privire la desfăşurarea concursului
Concursul judeţean de descrieri geografice,,Alexandru Roşu" se adresează elevilor de gimnaziu pasionaţi de geografie, călătorii şi informatică.
 Concursul are drept scop realizarea unor compuneri cu conţinut geografic, postere, portofolii şi prezentari POWER POINT.
Elevii vor îmbina descrierea geografică cu folosirea unui limbaj expresiv din punct de vedere literar. Elevii pot prezenta elementele geografice alături de cele antropice, precum şi obiective culturale şi istorice. Imaginile pot fi însoţite de hărţi sau postere.

          2.  Secţiunile concursului
Concursul va fi individual;
Concursul este împărţit în două secţiuni:
Secţiunea I:                 România
Secţiunea a II-a:           Europa / Continentele extraeuropene

  3.   Elevii participanţi
Participă elevii din clasele de gimnaziu din judetul Dolj
    4. Etapele concursului
a)      Etapa locală – se va desfăşura în luna octombrie, astfel:
Fiecare profesor de geografie care doreşte să înscrie elevi în concurs, va organiza etape preliminare la nivelul fiecărei clase şi ulterior la nivelul fiecărui  an de studiu  pe baza criteriilor  de evaluare.
                           Lucrările pot fi realizate de un singur elev sau de o echipă formată din doi elevi, fiecare elev sau echipă având un singur profesor îndrumător.
b)   Etapa judeţeană – se va desfăşura pe data de 16 noiembrie 2013 la Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”, Craiova
                   Fiecare profesor de geografie va face o selecţie riguroasă, astfel încât la etapa judeţeană, pentru fiecare an de studiu, va participa un singur elev sau  o echipă formată din doi elevi(maximum patru elevi sau patru echipe a câte doi elevi)
*** Dacă un profesor are ore în mai multe şcoli, numărul de elevi participanţi rămâne acelaşi.

    5.   Perioada şi modalităţile de înscriere a elevilor
Înscrierea se face în perioada 4 - 8 noiembrie 2013 la Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”, Craiova, pe baza unui tabel întocmit astfel:
Antet: Şcoala de provenienţă

Nr. crt.
Numele si prenumele elevului participant
Clasa
Secţiunea
Titlul lucrării
Modalitate de prezentare
Numele şi prenumele profesorului îndrumator
*** Tabele vor fi transmise  la Şcoala Gimnazială ”Mircea Eliade” -  Craiova, prin e-mail -  persoana de contact este : prof. Cristina Ene   e-mail: cristinaene_72@yahoo.com    telefon 0746251572
*** După data de 10 noiembrie 2013 nu se mai admit înscrieri.

  6. Prezentarea va respecta următoarele cerinţe 
 • durată  nu va fi mai mare de 5-7 minute
 • relevanţa pentru tema concursului
 • lucrarea să fie rezultatul observaţiilor şi  experienţelor trăite de elevul participant
 • se va folosi suportul scris însoţit de fotografii şi/sau hărţi sau PowerPoint

  7 . Criterii de evaluare
 • relevanţa pentru tema concursului .......................................................................................... 10 puncte
 • creativitate, originalitate ......................................................................................................... 10 puncte
 • consistenţa lucrării .................................................................................................................. 10 puncte
 • claritatea, coerenţa descrierii, structura expunerii .................................................................. 10 puncte
 • folosirea unui limbaj expresiv ................................................................................................ 10 puncte
 • îmbinarea armonioasă a limbajelor geografic şi literar ........................................................... 10 puncte
 • dozarea timpului ...................................................................................................................... 10 puncte
 • concizia dar şi precizia informaţiilor ....................................................................................... 10 puncte
 • îmbinarea judicioasă a comunicării verbale cu cea paraverbală (ritm, intonaţie, accent, pauză) şi nonverbală (mimică şi gestică); folosirea de mijloace audiovizuale  ...................................... 10 puncte
 • folosirea obligatorie a diacriticelor .......................................................................................... 10 puncte


8 .Aprecierea lucrărilor va fi făcută cu puncte de la 0 la 100, astfel :50 puncte pentru redactare și conţinut știinţific și 50 puncte pentru prezentare.
   Se vor acorda premii și menţiuni pentru fiecare secţiune în conformitate cu articolul 55 din Metodologia- cadru de organizare și desfășurare a competiţiilor școlare,aprobată prin OMECTS 3035/2012.  

9. La acest concurs nu se admit contestaţii. Lucrările premiate la etapa judeţeană vor fi păstrate timp de un an în arhiva școlii care  a organizat concursul.       

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu