luni, 7 mai 2012

Concurs judetean "Hoinari prin Europa".         COMPONENTA ECHIPAJULUI
          La concurs se pot inscrie elevii din ciclul liceal, care deţin cunoştinţe despre Uniunea Europeană şi conlucrează în  echipă . Obligatoriu fiecare echipaj participant va avea în componenţa sa, 4 elevi .

                  INSCRIEREA LA CONCURS
     Participarea la concurs a echipajelor pentru etapa judeţeană se va face pe baza următoarelor documente:
- tabel  nominal (clasa, data naşterii fiecărui elev), ANEXA 1, semnat şi ştampilat de directorul şcolii
şi de cadrul didactic îndrumător al echipajului trimis pe adresa ramona.alexandra@yahoo.com (persoana de contact Giurca Ramona Aurelia) respectand  perioada de inscriere 1-10 mai  2012. După data de 10 mai 2012 nu se mai admit înscrieri
- avizul  APT PENTRU EFORT  FIZIC este obligatoriu pentru fiecare membru al echipajului în parte . Îndrumătorul echipajului poartă întreaga răspundere privind exactitatea datelor înscrise în documente şi corectitudinea participării la toate etapele concursului. Neprezentarea tuturor documentelor menţionate va atrage după sine descalificarea echipajului.
 - dovada depunerii taxei de participare ,20 lei/echipaj la orice sucursală CECBank,  în contul RO60CECEDJ1108RON1101806,  titular Giurca Ramona Aureliala.   Suma fiind necesara pentru tipărirea diplomelor, confecţionarea ecusoanelor etc.

                     FORMAREA  ECHIPAJELOR  SI  PREGATIREA  ELEVILOR
        Se realizează de către profesorul îndrumător. Pregătirea elevilor se face pe clase. Prin
testarea  practica, se constituie echipajul clasei care va participa la etapa pe scoală. Echipajul
este format din 4 elevi. Pregătirea practica se asigura de către profesori. Echipajul câştigător la etapa pe şcoală va participa la etapa judeţeană. 

               DESCRIEREA  PROBEI  DE  CONCURS
            Proba  practica va cuprinde un exerciţiu de orientare geografica si de  descoperire a unor obiective  geografice. Proba practica se desfasoara in aer liber, pe un traseu stabilit si marcat, cu o lungime de 800m -1000m. Aceasta va fi executata de toţi membrii echipajului si va cuprinde inclusiv descoperirea indiciilor si rezolvarea sarcinilor de la cele 3 popasuri ( sa raspunda la intrebari legate de UE, realizarea unui puzzle, sa recunoasca personalitati europene dupa unele indicii).
              În fiecare popas  vor fi observatori ai concursului care vor deţine plicurile cu
sarcini pentru fiecare echipaj. Aceşti observatori nu vor comunica deloc cu echipajele. Fiecare echipaj va fi însoţit pe tot parcursul concursului de un observator delegat să-i filmeze pentru a dovedi efectuarea corectă a sarcinilor.
              Timp aproximativ de executare a probei de catre un echipaj este de 50 minute ( de la momentul de START si pana la trecerea liniei de FINIS a ultimului membru din echipaj).
      
          Prof. Giurca Ramona Aurelia : 0740.49.43.46
                 Prof. Ionică Mihaela : 0723. 66. 37. 67

   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu