miercuri, 22 februarie 2012

PROGRAMA PENTRU OLIMPIADA DE GEOGRAFIEPROGRAMA OLIMPIADEI DE GEOGRAFIE
AN ŞCOLAR  2011 - 2012

CLASA a VIII-a – GEOGRAFIA ROMÂNIEI

Etapa judeţeană/municipiul Bucureşti (3 martie 2012): România: Poziţie geografică; Relieful: Caracteristici generale (trepte şi forme de relief, proporţionalitatea reliefului), Unităţile majore de relief: Carpaţii şi Depresiunea Transilvaniei, Dealurile şi Podişurile, Câmpiile, Lunca şi Delta Dunării, platforma continentală; Clima: Factorii genetici ai climei, Elementele climatice; tipuri şi nuanţe de climă; Apele: Dunărea. Râurile interioare. Lacurile. Apele subterane, Marea Neagră. Vegetaţia, fauna şi solurile, Populaţia: Numărul populaţiei şi evoluţia numerică, Repartiţia geografică şi densitatea populaţiei, Structura populaţiei României.

Etapa naţională (1-7 aprilie 2012): România: Poziţie geografică; Relieful: Caracteristici generale (trepte şi forme de relief, proporţionalitatea reliefului), Unităţile majore de relief: Carpaţii şi Depresiunea Transilvaniei, Dealurile şi Podişurile, Câmpiile, Lunca şi Delta Dunării, platforma continentală; Clima: Factorii genetici ai climei, Elementele climatice; tipuri şi nuanţe de climă; Apele: Dunărea. Râurile interioare. Lacurile. Apele subterane, Marea Neagră. Vegetaţia, fauna şi solurile, Populaţia: Numărul populaţiei şi evoluţia numerică, Repartiţia geografică şi densitatea populaţiei, Structura populaţiei României. Aşezările umane: Aşezările rurale. Tipuri de sate, Aşezările urbane. Tipuri de oraşe, Caracterizarea geografică generală a oraşului Bucureşti, Organizarea administrativ-teritorială


CLASA a IX-a

Etapa judeţeană/municipiul Bucureşti (3 martie 2012): PĂMÂNTUL – O ENTITATE A UNIVERSULUI: Universul şi sistemul solar, Evoluţia Universului şi a Terrei, Caracteristicile Pământului şi consecinţele geografice; MĂSURAREA ŞI REPREZENTAREA SPAŢIULUI TERESTRU: Coordonatele geografice, Reprezentări cartografice, Măsurarea şi calculul distanţelor şi al suprafeţelor pe hărţi geografice şi în orizontul local, Reprezentările cartografice şi societatea omenească; RELIEFUL TERESTRU: Scoarţa terestră ca suport al reliefului: structură şi alcătuire petrografică, Unităţile majore ale reliefului terestru, Agenţi, procese şi forme de relief, Tipuri şi unităţi de relief, Analiza şi interpretarea reliefului, Relieful şi societatea omenească, Relieful orizontului local, Aplicaţii practice în orizontul local.

Etapa naţională (1-7 aprilie 2012): PĂMÂNTUL – O ENTITATE A UNIVERSULUI: Universul şi sistemul solar, Evoluţia Universului şi a Terrei, Caracteristicile Pământului şi consecinţele geografice; MĂSURAREA ŞI REPREZENTAREA SPAŢIULUI TERESTRU: Coordonatele geografice, Reprezentări cartografice, Măsurarea şi calculul distanţelor şi al suprafeţelor pe hărţi geografice şi în orizontul local, Reprezentările cartografice şi societatea Omenească; RELIEFUL TERESTRU: Scoarţa terestră ca suport al reliefului: structură şi alcătuire petrografică, Unităţile majore ale reliefului terestru, Agenţi, procese şi forme de relief, Tipuri şi unităţi de relief, Analiza şi interpretarea reliefului, Relieful şi societatea omenească, Relieful orizontului local, Aplicaţii practice în orizontul local; ATMOSFERA TERESTRĂ: Alcătuirea şi structura atmosferei, Factorii genetici ai climei, Climatele Terrei, Evoluţia şi tendinţele de evoluţie a climei, Hărţile climatice şi harta sinoptică, Analiza şi interpretarea datelor, Clima şi societatea omenească, Clima orizontului local.


2. CLASA a X-a

Etapa judeţeană/municipiul Bucureşti (3 martie 2012): I. Statele şi grupările regionale de state, Evoluţia în timp a hărţii politice, Principalele probleme actuale de geografie politică; II. GEOGRAFIA POPULAȚIEI ȘI A AȘEZĂRILOR UMANE: A. Geografia populaţiei: Dinamica populaţiei, Bilanţul natural al populaţiei, Mobilitatea teritorială a populaţiei, Bilanţul total al populaţiei, Evoluţia numerică a populaţiei, Tipuri de medii de viaţă, Răspândirea geografică a populaţiei, Structuri demografice (rasială, confesională, etnolingvistică, pe grupe de vârstă şi sexe, socioeconomică, pe medii), Populaţia, protecţia mediului înconjurător şi dezvoltarea durabilă; B. Geografia aşezărilor umane: Habitatul uman: definire şi componente, Urbanizarea, Dinamica urbană şi explozia urbană, Funcţiile şi structura funcţională a aşezărilor omeneşti, Forme de aglomerare umană, Metropole – megalopolisuri, Peisaje rurale; Organizarea spaţiului urban şi rural, Planul oraşului, Amenajarea locală şi regională.

Etapa naţională (1-7 aprilie 2012): I. Statele şi grupările regionale de state, Evoluţia în timp a hărţii politice, Principalele probleme actuale de geografie politică; II. GEOGRAFIA POPULAȚIEI ȘI A AȘEZĂRILOR UMANE: A. Geografia populaţiei: Dinamica populaţiei, Bilanţul natural al populaţiei, Mobilitatea teritorială a populaţiei, Bilanţul total al populaţiei, Evoluţia numerică a populaţiei, Tipuri de medii de viaţă, Răspândirea geografică a populaţiei, Structuri demografice (rasială, confesională, etnolingvistică, pe grupe de vârstă şi sexe, socioeconomică, pe medii), Populaţia, protecţia mediului înconjurător şi dezvoltarea durabilă; B. Geografia aşezărilor umane: Habitatul uman: definire şi componente, Urbanizarea, Dinamica urbană şi explozia urbană, Funcţiile şi structura funcţională a aşezărilor omeneşti, Forme de aglomerare umană, Metropole – megalopolisuri, Peisaje rurale; Organizarea spaţiului urban şi rural, Planul oraşului, Amenajarea locală şi regională; III. GEOGRAFIA ECONOMICĂ: A. Resursele naturale: Resursele extraatmosferice şi ale atmosferei, Resursele litosferei, Resursele hidrosferei, Resursele biosferei.

3. CLASA a XI-a

Etapa judeţeană/municipiul Bucureşti (3 martie 2012): I. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR – PROBLEMĂ FUNDAMENTALĂ A LUMII CONTEMPORANE: Mediul înconjurător – aspecte generale, *Modificări recente ale mediului terestru, Factorii geoecologici – aspecte generale, Geosistemul, ecosistemul şi peisajul geografic, *Factori geoecologici – caracteristici şi funcţionalitate, Tipurile de medii geografice, Tipurile de peisaje geografice, *Mediile zonei temperate, Hazarde naturale şi antropice, Despăduririle, deşertificarea şi poluarea – efecte ale activităţilor umane asupra mediului, *Scenarii despre evoluţia mediului, Protecţia, conservarea şi ocrotirea mediului, Managementul mediului înconjurător; II. REGIONALIZAREA ŞI GLOBALIZAREA LUMII CONTEMPORANE: Dimensiunile şi domeniile regionalizării şi globalizării, *Spaţiul geografic şi globalizarea, Identitatea, uniformizarea şi diversitatea lumii contemporane.

Etapa naţională (1-7 aprilie 2012): I. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR – PROBLEMĂ FUNDAMENTALĂ A LUMII CONTEMPORANE: Mediul înconjurător – aspecte generale, *Modificări recente ale mediului terestru, Factorii geoecologici – aspecte generale, Geosistemul, ecosistemul şi peisajul geografic, *Factori geoecologici – caracteristici şi funcţionalitate, Tipurile de medii geografice, Tipurile de peisaje geografice, *Mediile zonei temperate, Hazarde naturale şi antropice, Despăduririle, deşertificarea şi poluarea – efecte ale activităţilor umane asupra mediului, *Scenarii despre evoluţia mediului, Protecţia, conservarea şi ocrotirea mediului, Managementul mediului înconjurător; II. REGIONALIZAREA ŞI GLOBALIZAREA LUMII CONTEMPORANE: Dimensiunile şi domeniile regionalizării şi globalizării *Spaţiul geografic şi globalizarea, Identitatea, uniformizarea şi diversitatea lumii contemporane; III. POPULAŢIA, RESURSELE NATURALE ŞI DEZVOLTAREA LUMII CONTEMPORANE: Evoluţii geodemografice contemporane, Diferenţieri regionale, Resursele umane şi dezvoltarea.


CLASA a XII-a 


Etapa judeţeană/municipiul Bucureşti (3 martie 2012): EUROPA SI ROMÂNIA – ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ (tratare comparativă si succesivă, de la Europa la România); Spațiul românesc si spațiul european; Elemente fizico – geografice definitorii ale Europei si ale României: - relieful major (trepte, tipuri si unități majore de relief), - clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică), harta sinoptică a Europei și a României; - hidrografia – aspecte generale; Dunărea și Marea Neagră, - învelișul biopedogeografic, - resursele naturale; Elemente de geografie umană ale Europei și ale României: - harta politică a Europei; România ca stat al Europei, - populația și caracteristicile ei geodemografice; - sistemul de orașe al Europei; analiza geografică a unor orașe (patru orașe europene, orașul București și două orașe din România), - activitățile economice – caracteristici generale; analiza unei ramuri industriale (la nivel european și în România), - sisteme de transport; Mediu înconjurător și peisaje; Regiuni geografice în Europa și în România: - caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa și din România*, - Carpații – studiu de caz al unei regiuni geografice; țările vecine României (caracterizare geografică succintă).

Etapa naţională (1-7 aprilie 2012): EUROPA SI ROMÂNIA – ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ (tratare comparativă si succesivă, de la Europa la România); Spațiul românesc si spațiul european; Elemente fizico – geografice definitorii ale Europei si ale României: - relieful major (trepte, tipuri si unități majore de relief), - clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică), harta sinoptică a Europei și a României; - hidrografia – aspecte generale; Dunărea și Marea Neagră, - învelișul biopedogeografic, - resursele naturale; Elemente de geografie umană ale Europei și ale României: - harta politică a Europei; România ca stat al Europei, - populația și caracteristicile ei geodemografice; - sistemul de orașe al Europei; analiza geografică a unor orașe (patru orașe europene, orașul București și două orașe din România), - activitățile economice – caracteristici generale; analiza unei ramuri industriale (la nivel european și în România), - sisteme de transport; Mediu înconjurător și peisaje; Regiuni geografice în Europa și în România: - caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa și din România*, - Carpații – studiu de caz al unei regiuni geografice; țările vecine României (caracterizare geografică succintă); ROMÂNIA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ: Formarea Uniunii Europene și evoluția integrării europene, Caracteristici geografice, politice și economice actuale ale U.E.; Statele Uniunii Europene: - privire generală și sintetică; - studii de caz: Franța, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu