duminică, 9 octombrie 2011

PORTOFOLIUL PROFESORULUI DE GEOGRAFIE


·        Decizia de numire (titularizare, suplinire) (în copie);
·        Fişa postului;
·        Curriculum Vitae;
·        Încadrare (clase, orar - inclusiv programul suplimentar);
·        Documente curriculare (programe şcolare în uz, metodologii, regulamente, ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare; precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii; programe examene naţionale; programe şcolare pentru discipline opţionale noi; lista manualelor folosite la clasă);
·        Planificarea calendaristică; proiectarea unităţilor didactice; planificare semestrială și anuală;
·        Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă;
·        Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi in învăţare;
·        Instrumente de lucru şi de evaluare (teste sumative, predictive şi altele); rezultate la examene naţionale; rezultatele evaluării predictive; rezultatele evaluărilor periodice;
·        Cursuri opţionale – suport de curs, materiale auxiliare;
·        Lista mijloacelor didactice în dotare;
·        Evidenţa elevilor înscrişi la examenele naţionale - Bacalaureat;
·        Documente privind calitatea de mentor, formator local/ judeţean/ naţional; coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ al I.S.J./I.S.M.B.; îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie  al revistelor de specialitate; evaluator manuale; membru în comisii ştiinţifice;
·        Calificativul acordat de către C A al unităţii şcolare (copie).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu