vineri, 23 octombrie 2009

Adunarea Generala a Societatii de Geografie

Sâmbătă, 31 octombrie 2009, la Grupul Şcolar Energetic Craiova s-a desfasurat Adunarea Generala a Societătii de Geografie - Filiala Dolj.

In cadrul Adunarii Generale a fost prezentat Raportul de activitate pentru perioada 2005-2009, Raportul comisiei de cenzori, a fost ales Consiliul de Conducere pentru perioada urmatorilor 4 ani şi au fost desemnaţi delegaţii pentru Congresul Naţional al S.G.R. din 28 noiembrie 2009.

In urma votului, exprimat de cei 85 de membri, Consiliul de Conducere al Societaţii de Geografie - Filiala Dolj are urmatoarea structură:

Preşedinte:
prof.Gheorghiţoiu Maria-Liceul Teoretic “Tudor Arghezi” Craiova
Vicepreşedinte:
prof. dr. Deaconu Frusina – ISJ Dolj
Vicepresedinte:
conf. univ.dr.Boengiu Sandu-Univ. Craiova
Vicepreşedinte:
prep. dr. Mara Cristina-Univ. Craiova
Secretar :
prof.Ciorecan Elena Gilda- C.N.”ŞtefanVelovan”
Trezorier:
prof. Velea Aurelian-Gr. Şc. Transporturi Auto
Membri:
• lector univ.dr.Marinescu Emil-Univ. Craiova
• lector univ. dr.Marinescu Ioan Eustaţiu- Univ.Craiova
• prof. Mincă Viorica-Şc.nr. 39 “Nicolae Bălcescu”Craiova
• prof. Ciobanu Maria-Gr.Şc. Transporturi CFR Craiova
• prof. Curcan Mihaela- Carmen- C.N.”Fraţii Buzeşti
• prof. dr. Enculescu Mirela“Gr. Şc.”Charles Laugier”
• prof. drd. Săndită Mihaela Daniela-Gr. Şc.”George Bibescu”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu